بررسی عوامل افول و زوال نظام سیاسی در اندیشه ابن خلدون، کرین برینتون و مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی)
29 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: نویسنده
دانشگاه: حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1393
در این رساله ذکر آن شده است که نظام سیاسی به مانند هر موجود زنده ای روزی متولد و روزی از بین می رود. عوامل زوال در این رساله ذکر و نحوه برخورد با آن و گذر به سلامت از آن نیز ذکر شده است. امید آن است که سردمداران نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران علی الخصوص، این عوامل را یاد گرفته و تلاش در سعادت نظام مقدس نمایند