بررسی عوامل افول و زوال نظام سیاسی از دیدگاه ابن خلدون، کرین برینتون و مقام معظم رهبری مدظله العالی
34 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 200
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی